Онлайн слотове
Online Roulette
Онлайн блекджек

Политика за поверителност

Обща информация

Ние сме ангажирани да защитаваме и уважаваме Вашата поверителност. Ние се съобразяваме с всички приложими закони за защита на данни и поверителност. Ако не разбирате как боравим или използваме личната информация, която ни предоставяте, Ви каним да изпратите всякакви въпроси, като се свържете директно с нас.

За целите на тази политика за поверителност „Компанията“, „ние“, „на нас“ или „наш“ означава Baytree Limited в случаите на играчи от Канада и Латинска Америка, а в случаите на играчи от останалата част на света – Bayton Ltd (C41970) – компания, регистрирана в Малта и със седалище във Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta Xbiex XBX1011, които са собственици и оператори на уеб сайта за казино и покер стая, както и компаниите от групата му.

Събирана информация

Телефонни разговори могат да бъдат записани или проследявани с цел обучение и/или сигурност. Използвайки тази услуга, Вие давате съгласие за тяхното записване или проследяване, Компанията може да събира и записва всички интернет комуникации, подробни данни за транзакции, които извършвате през сайта, и подробни данни за Вашите посещения на сайта.

Обработка на Лични подробни данни

Всички лични данни, получени във връзка с даден Играч и/или регистрант, се:

 • обработват в съответствие с правата на въпросния Играч
 • получават само за специфични и законосъобразни цели
 • пазят по сигурен начин
 • използват за маркетингови цели, базирано на принципа на отписване.

Съхранение и използване на Лични данни

По време на процеса на регистрация и когато впоследствие използвате своя Gaming Club акаунт, специфични Лични данни („Лични данни“) се събират, включително, но не само, собствено и фамилно име, дата на раждане, Данни на кредитна карта, домашен или друг физически адрес, имейл, телефонен номер или други Данни за контакт. Всичките Ви Данни се събират и съхраняват в сигурна и защитена среда и са верни, както са предоставени. Имате право по закон да получите копие от записаните Ви Лични данни и да коригирате всякакви Лични данни. Можете да промените личните си подробни данни по всяко време, като се свържете с нас директно по имейл.

Личните Ви данни могат да бъдат разкрити само в съответствие с приложимите закони. Такова разкриване ще бъде основно на други компании в същата корпоративна група като Компанията, бизнес партньори и свързани маркетингови лица, доставчици на услуги, консултанти или доставчици, които са ангажирани да изпълняват финансова или друга обработка от наше име.

Поради характера на интернет използването му за събиране и трансфериране на Лични данни може да се наложи прехвърлянето на Вашите Лични данни извън ЕИП. Като използвате този сайт, Вие разбирате и се съгласявате да използваме Личните Ви данни по този начин. Ние не събираме Личните Ви данни, когато използвате нашия сайт, без Вашето знание нито отдаваме под наем, продаваме или търгуваме с Вашите Лични данни с трета страна.

Вашите Лични данни могат да бъдат разкрити за обработка на някое от следните физически или юридически лица: (I) която и да било от компаниите в рамките на нашата група и техните служители, които трябва да знаят тази информация; (ii) нашите бизнес партньори и свързани лица (общо: „Свързани маркетингови лица“) за различни маркетингови цели (вижте по-долу под „Управление на отношенията с играчите (УОИ) и Маркетингови материали“) (iii) всякакви одитори, изпълнители или други съветници, които одитират която и да било от нашите компании; (iv) всякакви лица, обработващи плащания, които ни сътрудничат при получаване и извършване на плащания от и към Вас; и (v) нашите лицензиращи органи.

Всякаква обработка, извършена от някое от гореспоменатите физически или юридически лица, ще се, ако законът го изисква, регулира от споразумение, защитаващо Личните Ви данни. Ако продадем целия си бизнес или част от него, продадем или трансферираме някои или всичките си активи, участваме в сливане, придобиване или бизнес трансфер, или в случай на фалит, можем да разкрием и трансферираме Вашата лично идентифицираща информация на купувач, придобиваща страна или трета страна, участваща в сделката.

В такъв случай ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение, публикувано на нашия уеб сайт, обясняващо опциите Ви по отношение на личната Ви информация и идентичността на новото лице, обработващо данни, отговарящо за боравене с Вашата лична информация.

Можете да се отпишете от получаването на каквито и да било промоционални съобщения, като или изберете отписване, където такава опция е достъпна на Сайта, или в имейл, получен от нас, или като ни изпратите имейл.

Превенция от измами

За да защитим себе си и всички други потребители на Сайта от измами, включително употреба на откраднати кредитни карти или друга измамна или криминална дейност (включително всякакво връщане на директен дебит или отмяна на плащане), можем да подложим подробните Ви данни на проверка и да споделим Лични данни с други сайтове за онлайн залагания, банки, компании за кредитни карти и други агенции за превенция на измами. В допълнение законодателството срещу прането на пари изисква всички финансови институции да събират и записват Лични данни, за да са в състояние да потвърдят самоличността на даден клиент и да докладват всякакви транзакции, будещи съмнение.

Управление на отношенията с играчите (УОИ) и Маркетингови материали

Компанията Gaming Club си запазва правото да обработва лични данни за цели на УОИ. Нашият сайт може от време на време да съдържа връзки към и от уеб сайтовете на наши партньорски мрежи, рекламодатели и свързани лица. Ако последвате връзка към някой от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат свои собствени политики за поверителност и че ние не носим никаква отговорност за тези политики. Проверете тези политики, преди да изпратите каквито и да е лични данни на тези уеб сайтове. Ние също така споделяме и разкриваме Лични данни, като името Ви, имейл, телефонен номер и т.н. („Маркетингови подробни данни“) на нашите Свързани маркетингови лица (включително с други оператори на онлайн залагания) с цел да Ви предоставим различни маркетингови предложения, които ние или нашите Свързани маркетингови лица вярваме, че ще имат отношение към Вас. Нашите Свързани маркетингови лица може да използват тези Маркетингови подробни данни за различни маркетингови техники, като например директни имейли, SMS и телефонни маркетингови цели. Ако не желаете повече да получавате тези маркетингови предложения, можете да ни изпратите имейл и ще Ви отстраним от нашите клиентски маркетингови списъци, при което няма повече да споделяме Вашите Маркетингови подробни данни с нашите Свързани маркетингови лица. Имайте предвид, че ще продължавате да получавате от нас немаркетингови предложения (напр. актуализации, свързани с услуги). В допълнение, за да спрете да получавате маркетингови предложения от Свързани маркетингови лица, които са получили Вашите Маркетингови подробни данни, преди да се отпишете, ще трябва да се отпишете директно.

Сигурност на обработването

Вашата сигурност като клиент е от първостепенно значение за нас. Онлайн мерки за сигурност, като пароли и номера на сметки, се използват при всички транзакции, за да се гарантира, че никой няма да получи достъп до Вашите финансови и лични подробни данни. Когато откриете акаунт в Gaming Club Онлайн казино, Вашите подробни данни се криптират напълно от най-стриктното 128-битово SSL криптиране за абсолютна сигурност. Когато Лични данни се трансферират през интернет, ние и нашите партньори за електронна търговия използваме технология на 128-битов слой на защитен сокет, за да осигурим сигурността на всички Лични данни. Всички търговски транзакции в Gaming Club Онлайн казино се подпомагат от Datacash Ltd – най-големият търговец на електронни пари в интернет. Те осигуряват на Клиентите си безопасни и сигурни електронни пари и играят активна роля при превенцията и откриването на измами. Тяхната цел е да осигурят интегритета на клиентската сметка и да предпазят плащания, направени към Вас. Risk sentinel, модерен софтуер за управление на измами, който предпазва клиентите на Gaming Club Онлайн казино от онлайн измами, се използва, за да Ви осигури продължителна защита.

Международен трансфер

Тъй като работим на международно ниво, може да се наложи да трансферираме Вашите Лични данни към други компании в рамките на нашата група или към лица, с които сме сключили договор за извършването на определени услуги, които да ни сътрудничат в предоставянето на нашите услуги на Вас. Тези лица може да се намират в държави извън Европейския съюз. Защитата на данните и други закони на тези държави може да не са толкова всеобхватни, колкото са тези в Европейския съюз. Ако изберете да ни предоставите Лични данни, Вие изрично се съгласявате с това да трансферираме тази информация към и да я съхраняваме на сървъри, намиращи се извън Европейския съюз – в такива случаи ще трансферираме и съхраняваме Вашата информация в безопасна, конфиденциална и сигурна среда.

Продажба на компанията/база данни

Имайте предвид, че можем да сключим споразумение с трета страна (която може да бъде например друг оператор на онлайн залагания или Свързано маркетингово лице) за продажба на базата данни на нашите клиенти (цялата или част от нея) и това би включвало трансфер от наша страна на Вашите Маркетингови подробни данни към тази страна, така че те да могат да продължат да комуникират с Вас, за да Ви предложат своите продукти, услуги и т.н., както и да Ви изпращат материали, свързани с тези продукти и услуги. Както винаги Вие имате избор да отпишете Маркетингови подробни данни от това да бъдат трансферирани по този начин и може да направите това, като директно ни изпратите имейл.

В случай че бъдем продадени (тоест компанията ни бъде продадена или се слее с друга компания, или нашите бизнес активи бъдат продадени), то купувачът просто поема нашата роля и поема нашите отговорности и инициативи, които са уредени в тази Политика на поверителност.

Вашето съгласие

Като щракнете върху „Приемам“ по време на регистрационния процес или като продължите да използвате Сайта след публикуването на тази Политика за поверителност (както е приложимо), Вие се съгласявате с тази Политика на поверителност. Това е нашата цялостна и изключителна Политика за поверителност и тя заменя всяка предходна версия. Тази Политика за поверителност трябва да бъде прочетена в съчетание с нашите Правила и условия. Периодично може да правим промени в тази Политика за поверителност и ще Ви информираме относно тези промени, като публикуваме модифицираните условия на нашия онлайн сайт.

Корекция на невярна информация в акаунта

Имате право да изискате достъп до Собствените си лични данни и/или имате право да коригирате и/или изтриете грешни и/или неподходящи данни.

Бисквитки/ActiveX

Уеб сайтът на Компанията Gaming Club работи, използвайки бисквитки и компоненти на ActiveX за (но не само) следните цели:

 • Да идентифицира предпочитания от Играча език, така че той да бъде избиран автоматично, когато Играчът се връща към Компанията Gaming Club
 • Да съхранява информация относно предпочитанията на Играча и по този начин да ни позволява да персонализираме нашия сайт съобразно с индивидуалните интереси на Играча
 • За анализ на трафика на Уеб сайта, така че да ни позволи да извършим подходящи подобрения
 • Операциите на игрите (като флаш казиното)
 • Да обслужва рекламите, за които Компанията Gaming Club вярва, че ще представляват интерес за Вас

Имайте предвид, че може да не е възможно да използвате Уеб сайта или Услуги, без да приемете тези компоненти. Ако е необходима допълнителна информация, директно се свържете с нас по имейл.

Правен отказ от отговорност

Също така посетете нашите разпоредби, правила и условия, покриващи използването и ограниченията на отговорност, регулиращи използването на уеб сайта и софтуера на Gaming Club Онлайн казино.

Други свързани уеб сайтове

Там, където има връзка от този уеб сайт към друг релевантен сайт, тази политика на поверителност няма да важи, след като напуснете този сайт.

Право на използване на софтуера

Имате право да инсталирате и използвате Софтуера и цялото съдържание, произтичащо от Софтуера, във връзка с използването на уеб сайтове в съответствие с тези Правила и условия. Софтуерът Ви позволява да използвате услугите ни за залагания, достъпни чрез уеб сайтовете („Услугите“). Може да инсталирате Софтуера на твърд диск или друго устройство за съхранение и може да направите резервни копия на Софтуера, при условие че такива резервни копия се използват единствено от Вас във връзка с Услугите през компютър, чийто основен потребител сте Вие. Кодът на Софтуера, структурата и организацията му са защитени от права върху интелектуална собственост. Не трябва да:

 • копирате, разпространявате, публикувате, извършвате обратно конструиране, декомпилирате, деасемблирате, модифицирате, трансформирате или да правите каквито и да било други опити за получаване на достъп до първичния код, за да създадете производни разработки на първичния код или други подобни
 • продавате, превъзлагате, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или продавате Софтуера на лизинг
 • правите Софтуера достъпен за трети лица чрез компютърна мрежа или други подобни
 • изнасяте Софтуера в която и да било държава (без значение дали по физически, или електронен път)
 • използвате Софтуера по начин, забранен от приложими закони или подзаконови нормативни актове

Ще бъдете лично отговорни за всякакви вреди, разходи или разноски, възникнали от или във връзка с извършването на всякакви непозволени употреби.

Последна актуализация: 27 юни 2017 г.

x
x