Psykologien og visdommen bak crowd betting

Sammen blir vi bedre - en ny form for betting

Å gjøre forutsigelser er noe alle i hele verden gjør hver eneste dag. Alle avgjørelser man tar, er en forutsigelse om at den valgt stien kommer til å være mer fordelaktig enn noen av de andre alternativene. Det ligger ingen fakta bak det valget. Folk tar avgjørelser basert på understøttende beviser og følelser, selv om dette er følelser som støttes av fakta.

Hvis en gruppe mennesker går sammen om å forutsi et utfall, kommer det til å vise seg å være nøyaktig? Og hvorfor?

Grunnlaget

Crowd betting er basert på James Surowieckis teori om at meningene til en stor gruppe mennesker vil være mer nøyaktige enn meningene til en liten gruppe, eller til og med en ekspert, når det gjelder å forutsi visse fremtidige utfall.

Under formelle og uformelle eksperimenter har det blitt vist at jo flere personer som deltar i en meningsmåling, jo mer nøyaktig blir forutsigelsen. De forutsigelsene som havner lengst vekk fra det riktige svaret, er de tidligste forutsigelsene som har blitt gjort. Etter hvert som flere forutsigelser legges til, blir resultatet mer nøyaktig.

Meningsmålinger kontra betting

Det man også har funnet ut er at meningsmålinger er mye mer nøyaktige enn betting, med så mye som 20 %, gitt at det er stort og mangfoldig utvalg av folk som skal gjøre forutsigelser.

I stedet for å satse på en vinner, brukes det her en modell der folk kan uttrykke satsningen sin som en sannsynlighet. For eksempel kan man satse på at hest 2 har 20 % sjanse til å vinne, i stedet for metoden der man f.eks. satser på at hest 2 kommer på åttendeplass. Når hundrevis av folk har gjort sine forutsigelser, kalkuleres resultatene for å gi en oppsummering av gruppens forutsigelse eller satsning.

Ser man bort fra mangfold og store grupper mennesker, så er det noen folk som simpelthen er bedre til å forutsi utfall enn andre, og dette gjør at de er gode på ting som å forutsi været, velge hva de skal satse på i et casino, eller til og med hvordan markedet vil oppføre seg. Når man har identifisert noen personer som er gode til å forutsi utfall, så kan man bruke deres forutsigelser til å finne andre individer som er enda flinkere til dette ved å sammenligne dem. På denne måten kan det avgjøres hvilke forutsigelser som kommer til å være mest nøyaktige.

Folk som er gode på forutsigelser er villige til å endre meningene sine etter hvert som de får mer kunnskap, og forbedrer seg dermed over tid.

Men systemet er ikke vanntett, og visse forutsetninger må være til stede for å sikre nøyaktighet:

Mangfold

Som med alle ting man foretar seg, er det lurt å spre risikoen og skaffe seg kunnskap fra et mangfold av forskjellige kilder.

Dette gjelder også crowd betting. Man må innhente informasjon fra forskjellige folk via forskjellige modeller for å forutse utfallet. Informasjonen som brukes for å beregne oddsen må være uavhengig for å være relevant.

På et individuelt nivå er mange av forutsigelsene feil, men når målingene er analysert vil informasjonens mangfold føre til at det skapes et svært nøyaktig bilde av utfallet, og det er dette oddsen baseres på.

Ledere og følgere

Mange personer har en naturlig tendens til å følge, og ikke alle ledere bør lede. I betting skaper dette en skjevfordeling, der folk heller vil følge en annen persons forutsigelse som virker rimelig, i stedet for å lage sin egen. Dette gir en skjev gjenspeiling av gruppens visdom, siden mange forutsigelser baseres kun på én teori som igjen kun er basert på én enkelt persons forutsigelsesprosess. For at modellen skal fungere må hvert enkelt individ komme frem til avgjørelsen sin uavhengig av andre.

Dataene blir også skjevfordelte når spillere velger å gjøre sine forutsigelser basert på favoritter, selv når det ikke er noen informasjon som støtter under dette.

Desentralisering

Dette sikrer at deltakere kan handle uavhengig fra hverandre, noe som gjør at man unngår leder-følger-scenarioet og at personer kan påvirke hverandre.

Problemet ved desentralisering er at dersom det ikke er noen plattform som kan samle inn alle forutsigelsene og kombinere dem, så mister man informasjonen; den blir ikke lagt til sammen med resten av den innsamlede informasjonen og kan derfor ikke tas hensyn til når markedet bestemmes.

Fordelen man har ved desentralisering er at man får høyere nøyaktighet, men ulempen er muligheten for tap av informasjon.

Aggregering

Aggregering innebærer at man fører sammen og forener all informasjonen slik at den kan brukes til å forutse betting-odds.

Det er noen få store utvekslinger av forutsigelser som fører sammen denne informasjonen. Formålet med slike markeder er utelukkende å gjøre handel innenfor utfallet av spesifikke hendelser. Prisene har direkte sammenheng med gruppens sannsynlighetsvurdering av utfallet av en hendelse.

Disse forutsetningene gjør at alt ligger til rette for crowd betting og å finne nøyaktige resultater, og etter hvert som de finpusses vil spillere merke at det blir lettere å finne ut hvordan man bør satse.

Man kan trygt si at crowd betting og forutsigelsesmarkedet har ført til en helt ny innfallsvinkel for betting, og det er ikke utenkelig at denne typen veddemål med tiden vil bli like populær som det er å tippe på sport.

#DeleteFacebook – Hvor trygge er dine personlige data? Japans smittsomme kjærlighetsaffære med videospill