Har vi funnet romvesener?

Organisms from Saturn found on earth

I de fleste sci-fi-filmer finner vi forskjellige utenomjordiske livsformer. Fra de stort sett menneskelignende romvesenene i Star Trek til de langt mindre elskelige vesenene i Aliens-filmene og de rare små grønne mennene som man kan finne på hjulene i populære casinospill, er det ingen manko på utenomjordiske livsformer i Hollywood-verdenen. Men på ekte, derimot, har romvesener vært mye vanskeligere å komme over. Men tar man universets størrelse i betraktgning, er det ikke akkurat overraskende.

På den annen side viser det seg at vi kanskje allerede har funnet utenomjordiske livsformer, mye nærmere oss enn det man kanskje antok. Romvesenene det er snakk om har selvfølgelig ikke et like distinkt utseende som klingonene eller xenomorphene. De er i stedet mikroskopiske, men like fullt utenomjordiske, siden de har sin opprinnelse på en av Saturns måner.

Mikrober på Enceladus?

Enceladus er en av Saturns måner, og håpefulle forskere har kunngjort at det er en mulighet for at det kan finnes liv på månens overflate. Eller for å være mer nøyaktig: under havene dens. Det at månen i det hele tatt har flytende vann er utrolig i seg selv, til tross for at vannet eksisterer under en enorm isskorpe. Men siden vann er essensielt for liv, ble forskere ville av begeistring av det faktum at det finnes vann der.

Så det ble raskt spekulert i at en mikrobe som overlever på metan kanskje eksisterer på Enceladus, siden månen har et høyt metaninnhold. Men hvorfor ville man trekke en slik slutning? Helt enkelt fordi det finnes slike mikrober på jorden, og de kan på samme måte eksistere på Enceladus. Men hvordan kan noe slikt være sant?

Den metanogene arkebakterien

På en kilometers dyp i Okinawarenna, nær Japan, ble Methanothermococcus okinawensis oppdaget. Mikroben er så bisarr og trosset så mange antakelser om liv at den sjokkerte forskere verden rundt. Mikroben overlevde ikke bare, men trivdes også under forhold som tidligere ble antatt å være ekstremt ugjestmilde for alle livsformer.

Så basert på forholdene denne jordiske mikroben overlevde i og forholdene man har observert på Enceladus, ble puslespillbitene satt sammen med én åpenbar konklusjon: det er mulig at det kan finnes utenomjordisk liv på Enceladus. Ikke de interessante formene for liv vi ser i science fiction-filmer, men like fullt utenomjordisk liv.

Og det er verdt å ha i bakhodet at dette ikke bare er en spådom om at det finnes liv i rommet, men at forholdene på Enceladus synes å antyde at det kan eksistere en mikrobe der som likner den metanogene arkebakterien som ble funnet utenfor Japans kyst.

Så romvesener eksisterer?

På nåværende tidspunkt er alt dette kun spekulasjon, antakelser og forutsigelser. Det finnes ikke noe håndfast bevis på at det eksisterer utenomjordisk liv på Enceladus, kun tegn på at det kan eksistere. Det måtte blitt sendt en sonde dit som hadde til formål å finne mikrobene, som sannsynligvis vil leve på bunnen av de endeløse havene på månen. Vil dette oppdraget skje? Kanskje, men sannsynligvis ikke med det første.

Et oppdrag av denne størrelsen ville ikke bare vært utrolig dyrt, men også ekstremt komplisert og vanskelig å styre. Og siden det allerede er så pågående mange romprosjekter, har organisasjoner som NASA simpelthen ikke nok tid eller ressurser.

Og man kan ikke se bort fra muligheten for at et slikt dyrt oppdrag kanskje ikke ender opp med å finne noe, og at hele innsatsen dermed blir en voldsomt dyr fiasko.

Hva om det virkelig eksisterte?

Men hva om mikrobene eksisterte på Saturns måne? Simon Rittmann, en professor ved Universitetet i Wien i Østerrike, hadde mye å si om temaet da han ble spurt. Han påpekte at beviset for konseptet i tilfellet med Methanothermococcus okinawensis var interessant, men at utenomjordiske former av denne mikroben overhodet ikke ville likne på den, selv om de hadde liknende egenskaper.

Forholdene på månen er svært forskjellige fra forholdene på jorden, noe som betyr at mikroben ville vært fundamentalt annerledes på alle nivåer. Rittmann konkluderte med å si at verdien ved å finne og studere en slik utenomjordisk organisme ville være utrolig, men at muligheten for det på nåværende tidspunkt fremdeles bare er en ønskedrøm. I fremtiden, derimot, kan det være større muligheter for det, altså bringes vi stadig nærmere kontakt med utenomjordisk liv.

Image source:

https://pixabay.com/en/space-saturn-science-fiction-54999/

Fremveksten av det dyrevennlige bryllupet Ta en risk i en restaurant med rulett