Er det for sent å stoppe klimaendringen?

climate changeKilde: ecobnb.com

Det har foregått mye unormalt vær i året vi har lagt bak oss. I januar fikk den nordvestlige delen av Florida snø, noe som ikke hadde vært tilfellet i januar siden 1885. En annen stat som ikke er vant med snø, Georgia, opplevde 15 centimeter med snø. For oss i nord kan vi kanskje synes det er litt morsomt at et par centimeter med snø skal skape kaos, men dette er steder som ikke er forberedt på den typen forhold.

Om vi fortsetter i USA, så hadde de den kaldeste måneden på 21 år når det gjaldt april. For så vidt ikke så spektakulært, men det blir mer spektakulært ved at kulden ble fulgt av den varmeste mai-måned siden man startet med registrering av værforhold i USA, noe som vil si 124 år!

Også i Europa var kulden et tema. Under navnet «The Beast from the East», opplevde mesteparten av denne verdensdelen en meget kjølig februar. Hardest rammet var Storbritannia og Irland, og førte til dødsfall i enkelte regioner.

Hvordan påvirkes kloden av klimaendringene?

Vi mennesker har allerede påvirket kloden vår så mye at klimaendringer allerede er i sving. Selv om vi kunne tatt i bruk en bryter som slo av all utsending av drivhusgasser, ville vi likevel ha en fortsettelse av oppvarming her på jorden. Vi må kanskje se så langt fram som flere hundreår, før oppvarming påvirket av mennesker vil opphøre. Grunnen til dette er at det tar tid for at planeten kan håndtere de allerede ødeleggende faktorene som er til stede, og at karbondioksid vil bli værende i atmosfæren for flere hundre år.

Om vi ikke kommer opp med en særdeles effektiv løsning snart, har man vitenskapelig funnet ut at man vil kunne se en gjennomsnittlig global oppvarming på 6 °C. Dette vil få brutale konsekvenser, og Arktisk kan om ikke mange år være isfri.

Likevel kan vi fortsatt påvirke effekten for å unngå, eller i alle fall begrense, den verste klimaendringen. Hvordan vi skal gjøre det kan deles i to. Først må vi dempe strømmen av drivhusgasser som går i atmosfæren. For det andre må vi tilpasse oss hvordan vi skal leve med klimaendringene som allerede er satt i sving.

Hvilke løsninger har vi?

mass beef farmingKilde: Science

Vi må samarbeide for å redusere vår påvirkning på klimaet, ettersom dette er et globalt problem som har mange ulike faktorer, og kan sees fra både fra et økonomisk, sosialt, politisk og moralsk ståsted.

Løsningen vil da være både globalt- og lokalt koordinert. Globalt kan man ha innflytelse gjennom internasjonale standarder og -avtaler mellom landene, mens lokalt kan man blant annet oppgradere offentlig transport, gjøre forbedringer når det gjelder energieffektivitet og planlegging av byer og områder som er bærekraftig.

På Stortinget i Norge vedtok man i 2017 en klimalov. Innen de neste 33 årene er målet å kutte klimagassutslipp med hele 80%. Med dette målet, ligger det mye ansvar i hendene om å endre levemåte hos nasjonens innbyggere. For å skape en bedre oversikt over hva vi kan gjøre, spesielt på et kommunalt plan, møtes lokalpolitikere og beslutningstakere derfor på klimakonferansen i juni.

Blant annet kommer statsmeteorolog Kristian Gislefoss for å snakke om værfenomener som har dukket opp i henhold til klimaendringer, i tillegg vil miljøministeren bli stilt spørsmål i henhold til påkjenning hos kommuner som har kjent ekstremværet på nært hold de seneste årene. Konferansen som holdes på Munchmuseet i Oslo, vil også bli gitt et innblikk i Munchs egen fasinasjon over endringer i naturen, presentert av forfatter Tommy Sørbø. 

Hva kan jeg gjøre?

hybrid carKilde: CarProUSA

Det finnes spesifikke ting vi som enkeltindivider kan gjøre for å påvirke klimaet i positiv forstand. Ledende forskere er av den oppfatning at det vil være sentralt å kutte utslipp av metan, en gass som er kalkulert til å være hele 84 ganger mer skadelig på miljøet enn karbondioksid, hvis vi tenker en 20-års periode. Men også her er det viktig at også lederne i landet er konsekvente, for de største utslippene av metan finnes i gass- og oljeindustrien.

Det vi kan gjøre er blant annet å tenke mer grønt når vi velger transportmidler. Dermed kan vi la bilen stå, og heller spasere, sykle, ta offentlig transport eller kjøre flere i samme bil. Man har også muligheten til å bytte ut den gamle bilen, med en mer miljøvennlig bil. Man kan også tenke seg om to ganger med valg av feriemål. På den måten kan man unngå flyturer i større grad. Om du er lysten på å fylle på reisebudsjettet, kan du besøke nettcasino til Gaming Club.

Man bør også tenke på eget forbruk. Det betyr at man for eksempel bytter til mer energibesparende apparater, og benytter seg av sparepærer. I tillegg til at man tenker på innvendig oppvarming, og at man unngår å bruke kun varmt vann når man vasker tøy. Et annet element som også sparer deg penger, er å ikke kjøpe for mye, både når det gjelder mat og forbruksvarer. Dermed trenger man heller ikke kaste like mye som før, noe som også er en besparelse for naturen.

Instagram-kontoer om veganisme og med vegane oppskrifter F1 inntar Esport-miljøet