E-sigaretter kontra sigaretter

Woman vapingKilde: Unsplash De aller fleste av oss vet at det å røyke, enten det dreier som om sigaretter, rulletobakk eller sigar, ikke er bra for helsen. Røyking er faktisk den største årsaken til lungekreft, øker risikoen for hjerteinfarkt og kan lede til benskjørhet og en rekke andre helseplager. Det er altså en liste med negative faktorer som kommer i tillegg til at det lukter vondt og er dyrt. Av denne grunn er det mange som ønsker å slutte å røyke. For noen fungerer det å kutte tvert, mens andre må ha litt ekstra hjelp til. Å slutte å røyke er med andre ord en stor og relativt krevende jobb. Når nikotinsuget kommer over deg er det viktig å ha noen gode alternativer for hånden. Gå en tur, se en morsom video eller spill på et online casino. Latter og hygge er ofte den beste medisinen, og i tillegg fremkaller det ikke kreft. I alle fall ikke så vidt vi vet. Det har også blitt utviklet egne kurs, tyggegummi, piller og plastre. Noe av det mest populære i nyere tid er den såkalte e-sigaretten. I denne artikkelen skal vi se nærmere på e-sigaretten og finne ut hva det er og om det er sunnere enn en vanlig sigarett.

Hva er en e-sigarett?

Navnet e-sigarett står for elektronisk sigarett og er egentlig et metallhylster formet som en sigarett. Dette hylsteret inneholder en væske som kan skiftes ut. Det hele er batteridrevet og strømmen omdanner væsken til damp. Det er denne dampen du suger inn i munnen og ned i lungene. Det er derfor mange sier at de skal dampe, i stedet for å bruke ordet røyke. Væsken du damper i deg kan inneholde nikotin. Det finnes med andre ord valgmuligheter.

Forskjellige smaksstoffer

I tillegg til at du kan velge en væske med eller uten nikotin, følger det med en rekke andre smaksstoffer, samt andre stoffer. I hovedsak kalles disse for «glykolstoffer» som gjerne er propylenglykol og glyserin, noe som minner om de samme stoffene som inngår i den frostvæsken vi putter på bilen om vinteren. Doet kan også nevnes at de samme stoffene finnes i både kosmetikk, matvarer og legemidler. I Norge er det per i dag ikke lov å selge e-sigaretter som inneholder nikotin. Det er likevel lov å bruke dem. Forhandlere kan selge e-sigaretter uten nikotin til alle over 18 år, men de kan ikke markedsføre produktene.

Hva er fordeler og ulemper?

Det er svært få fordeler med det å røyke sigaretter. Den eneste vi kan komme på er at du kanskje er mer sosial siden du i tilfeller må oppholde deg på bestemte steder for å røyke. Dermed møter du flere andre røykere. Foreløpig har forskere slått fast at siden e-sigarettene kommer med forskjellig innhold er det vanskelig å si noe konkret om hvor skadelig det er for vår helse. Dersom du velger en e-sigarett med nikotin, damper du i deg et avhengighetsskapende stoff som også kan øke risikoen din for blodpropp. Nikotin er altså skadelig uansett hvordan du får det i deg, men samtidig viser nyere undersøkelser at nikotin fra e-sigaretter påvirker lungene i mindre grad enn nikotin fra vanlige sigaretter. Før du begynner å juble er det viktig å påpeke at det er ingen som vet hva langtidsvirkningene er av å dampe på en e-sigarett. Det er ikke bare det mulige nikotinet som kan være skadelig, men også de andre stoffene som væsken inneholder. An e-cigarette in useKilde: Wikipedia

Hva er risikoen?

Slik vi allerede har nevnt er det ingen som vet noe helt sikkert om den risikoen vi utsetter oss for over lengre tid når vi bruker e-sigaretter. Det vi vet er at nikotinet påvirker lungene og at enkelte brukere opplever problemer med luftveiene, hjertet eller nervesystemet. Undersøkelser har også vist at enkelte av stoffene som brukes i noen av væskene er kreftfremkallende. 90 % av væsken du damper i deg består av propylenglykol. Selv om små doser ikke nødvendigvis er skadelig, er det ingen som vet hvilken risiko du tar om du damper inn denne væsken flere hundre ganger hver dag over mange år.

Hva med kreft?

Det er altså påvist at vanlige sigaretter kan lede til lungekreft og trolig også være medvirkende årsak til en lang rekke andre kreftformer. Dette skyldes i hovedsak innholdet av nikotin. Det kan derfor slås fast at inntak av nikotin ikke er bra for helsen uansett hvilken form den kommer i. Når det gjelder resten av innholdet i en e-sigarett er det altså ikke forsket nok på området til at man kan si noe sikkert enda.

Hva er det sunneste alternativet?

Vanlige sigaretter er ikke sunt. Selv om e-sigarettene inneholder usunne og kreftfremkallende stoffer er dette likevel i doser som er langt lavere enn du finner i vanlige sigaretter. Flere undersøkelser tyder på at e-sigaretter kan hjelpe deg som ønsker å slutte å røyke, og bare det er en helsegevinst i seg selv og en god grunn til å bytte ut vanlige sigaretter mot en e-sigarett.

Tradisjonell kinesisk medisin og de fem elementene Døgnfluer fra 2000-årene