En nærmere titt på handelen av neshorn-horn

Neshorn i fare

De aller fleste kan nok si seg enig i at naturvern er noe som bør tas på alvor. Og i de fleste tilfeller har man fått ulovlig jakt på dyr under kontroll til en viss grad. Men ett område innen ulovlig jakt som fremdeles er et stort problem, er neshornjakt. I Sør-Afrika, der man finner ca. 80 % av alle neshorn i verden, vil situasjonen snart kunne nå et vippepunkt, og resultatet er full utryddelse av arten i naturen.

Men situasjonen er ikke så lettfattelig som man kanskje skulle tro. Det er et komplisert nettverk rundt den ulovlige handelen av horn fra neshorn, og det kan være vanskelig å forstå seg på det, da det er mye mer komplisert enn f.eks. en Blackjack-strategi. Faktisk forstår selv ikke de som arbeider direkte med å bekjempe ulovlig handel av neshorn-horn, alle de mest intrikate sidene ved det.

En handel som er lovlig i Sør-Afrika

En ting man bør ha i bakhodet er at handel av horn fra neshorn er lovlig innenfor grensene i Sør-Afrika. Mange er ikke klar over dette, men det er altså tilfelle. Handel av neshorn-horn var ulovlig i mange år fra og med 2009. Det ble gjort ulovlig på grunn av den tøylesløse ulovlige handelen av horn fra neshorn som foregikk på begynnelsen av 2000-tallet. Den største årsaken til den ulovlige handelen var den høye verdien på neshorn-horn i asiatiske land, der hornene benyttes til medisinske og dekorative formål.

I 2009 ble det innført et midlertidig innenlands forbud på neshorn-horn, noe regjeringen håpte ville demme opp for den ulovlige handelen innenlands. Men dette midlertidige forbudet varte bare i seks år, og opphørte ganske nylig i 2015.

Hvorfor opphørte forbudet?

En neshornbonde ved navn Johan Kruger bestred forbudet i 2012, ved å si at det var til stort hinder for at han kunne drive forretning. Han fikk raskt støtte av John Hume, verdens største private eier av neshorn. De to bøndene vant, og det midlertidige forbudet opphørte i 2015. Det har blitt gjort flere forsøk på å gjeninnføre forbudet, men disse har mislyktes.

Neshornbestanden på randen av utryddelse

Før 2008 ble ca. 25 neshorn drept av krypskyttere årlig i Sør-Afrika.  Etter denne perioden økte antallet til 1000 i året. Det årlige antallet har holdt seg på dette nivået siden 2008, helt frem til de siste årene. Dette tallet representerer ca. samme antall neshorn som årlig blir født i naturen.

Med andre ord er neshornbestanden i landet på randen av utryddelse, og det er svært sannsynlig at dyrene kan bli jaktet på til de er utryddet i naturen. Det er som sagt enighet om at de aller fleste av disse hornene blir sendt til Asia, der de selges til svært høye priser. Det ryktes at et neshorn-horn kan selges for over 500 000 kr per kg på det svarte markedet.

Hva gjøres med problemet?

Problemet er ikke ukjent for den sørafrikanske regjeringen eller naturvernere i området. Et forslag har gått ut på at i den tiden da handel av horn fra neshorn var ulovlig, gikk verdien på hornene opp. Det ble derfor foreslått at dersom handelen ble lovliggjort, ville verdien på hornene synke dramatisk, noe som deretter ville gjøre det mye mindre lukrativt å jakte neshorn for å få tak i hornene.

Den første lovlige auksjonen av neshorn-horn på nett ble holdt i slutten av 2017. Auksjonen fikk oppmerksomhet fra hele verden, og aktivister angrep til og med nettsiden og stengte den. Det ser altså ut til at det er delte meninger om hvorvidt strategien vil fungere.

Det siste stumpneshornet dør

Mens slaget om neshornutryddelse blir utkjempet i rettssaler, og mens nettauksjoner av neshorn-horn tiltrekker seg stor oppmerksomhet, har det siste hann-stumpneshornet gått bort i fangenskap. Dette betyr slutten på arten, i alle fall i sin naturlige tilstand. Det er fremdeles to gjenlevende hunn-stumpneshorn, og disse kan befruktes via kunstig inseminasjon. Arten er derfor ikke utryddet, men er bokstavelig talt helt på randen av utryddelse.

At en art har nådd dette punktet bør være en klar påminnelse om hvor viktig det er med naturvern. Det er store forhåpninger om at man snart vil få den ulovlige handelen av neshorn-horn under kontroll, og at disse dyrene vil få lov til å formere seg og at bestanden vil øke i årene som kommer.

Image source:

https://pixabay.com/en/rhino-africa-endangered-game-1322550/

De beste maratonene i 2018 #DeleteFacebook – Hvor trygge er dine personlige data?