Videopelit antavat toivoa skitsofreniasta kärsiville

Pelejä skitsofrenian hallitsemiseksi

Skitsofrenia on vakava mielenterveyden häiriö, joka vaikuttaa kaikkeen ihmisessä – hänen tunteistaan hänen ajatteluunsa ja järkeilyynsä sekä todellisuuden ja ympäröivän maailman hahmottamiseen. Skitsofrenia ei ole aivan yhtä yleinen kuin muut mielenterveyden häiriöt, esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (GAD) tai kaksisuuntainen mielialahäiriö, mutta sen oireet voivat vaikuttaa elämään erittäin vakavasti.

Skitsofrenia ilmenee ihmisessä yleensä 16 ja 30 ikävuoden välillä. Lapsuusajan skitsofreniaa tavataan kyllä, mutta se ei ole yleistä. Oireet kuuluvat yhteen kolmesta ryhmästä: positiivisiin, negatiivisiin ja kognitiivisiin. Positiiviset oireet lähestyvät psykoosinkaltaisia, ja niihin kuuluu hallusinaatioita ja harhoja. Negatiiviset oireet ovat vähemmän äärimmäisiä, ja niihin saattaa kuulua ainoastaan epätavallisia emotionaalisia reaktioita, esimerkiksi jokapäiväisen toiminnan aiheuttaman nautinnontunteen heikkeneminen. Kognitiiviset oireet ovat yleensä vähiten vakavia tai lamauttavia, ja ne liittyvät pääosin oireilijan muistiin. Kognitiivisista oireista kärsivät eivät tavallisesti koe psykoottisia kohtauksia, vaan esimerkiksi keskittymis- ja tarkkaavaisuusvaikeuksia.

Tulevaisuus: videopelit parannuskeinona

Skitsofrenian parantaminen ei ole todellinen mahdollisuus ennen kuin sairaudelle tai häiriölle on pystytty määrittämään täsmällinen syy. Siksi yhä keskitytäänkin laajalti hoitamaan oireita ja tekemään skitsofreniasta kärsivien elämä mahdollisimman helpoksi sen sijaan, että hoidolla pyrittäisiin parantamaan potilas.

Antipsykoottiset lääkkeet, käyttäytymisterapia, psykososiaalinen hoito ja koordinoitu täsmähoito on tunnistettu tehokkaiksi menetelmiksi skitsofrenian oireiden hoitoon.

Ne hyväksytään yleisesti erittäin tehokkaiksi menetelmiksi, mutta hiljattain areenalle on astunut uusi tulokas: videopelit.

Pelaamisen parantavat ominaisuudet

On jo kauan sitten todistettu, että videopeliin uppoutuminen ja sen pelaaminen saa aikaan rakenteellisia muutoksia aivoissa. Tutkimukset osoittavat, että uppouduttaessa videopeliin alkaa myös tapahtua muutoksia aivojen niissä alueissa, jotka vastaavat tilan hahmotuksesta, muistojen muodostamisesta, motorisista taidoista sekä strategisesta suunnittelusta. Tämä johtuu pääosin siitä, että videopeleihin sisältyvät haasteet nimenomaisesti kiihottavat näistä kyvyistä vastaavia aivojen osia. Jotakuinkin kaikenlaiset pelit pystyvät toimimaan tällaisten muutosten ärsykkeinä, Tetrisin kaltaisesta pulmapelistä ruletin tapaisiin kasinopeleihin tai sellaiseen strategiapeliin kuin Minecraft.

Sitten, kun kyseiset aivojen osat käyvät toimimaan ja saavat ärsykkeitä,http://www.gamingclub.com/ca/online-roulette käy tapahtumaan pieniä muutoksia sitä mukaa kuin uusia ajatusmalleja kehkeytyy. Tästä syystä videopelikoulutusta on enteilty oleelliseksi tutkimusalueeksi perehdyttäessä skitsofrenian ja traumanjälkeisen stressihäiriön kaltaisiin mielisairauksiin – ja jopa Alzheimerin tautiin ja dementiaan.

Videopelien vaikutus aivoihin, samoin kuin potilaan mielenterveyden niistä kokemat hyödyt voidaan erityisesti skitsofreniasta kärsivien tapauksessa luokitella kognitiiviseksi remediaatioksi. Videopeleillä on pitkällä aikavälillä näet kirjaimellinen kyky tehdä aivoihin konkreettisia muutoksia pitkällä aikavälillä.

Miksi videopelit toimivat

Videopelit eivät kenties ole ensimmäinen toimenpide, joka tulee mieleen harkittaessa hoitoa skitsofrenian kaltaisen, monimutkaisen mielenterveyden häiriön yhteydessä, mutta ne ovat osoittautumassa erittäin tehokkaiksi opettamaan potilaita hallitsemaan paremmin kuuloon ja puheeseen liittyviä kykyjään erityisesti kuuloharhoista kärsivien tapauksessa.

Peruspremissinä on, että potilas oppii säätelemään tiettyjä, kuulosta ja puheesta vastaavia aivojen osia niinkin helpon harjoituksen avulla kuin tuomalla yksinkertaisessa videopelissä avaruusraketin takaisin kamaralle. Tämä toteutetaan reaaliaikaisen magneettiresonanssikuvauksen avulla.

Kaikki tämä selvisi King’s Collegen Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciencen sekä Lontoon University of Roehamptonin tutkijoiden tekemistä tutkimuksista. Translational Psychiatry ‑tiedelehdessä hiljattain julkaistuun tutkimukseen kuului 12 skitsofreniasta kärsivää osallistujaa. Kaikki osallistujat kokivat säännöllisesti sanallisia kuuloharhoja, ja heitä opetettiin säätelemään tiettyjä sanallisista ja kuulotoiminnoista vastaavia aivojen osia videopelin avulla sekä avaruusrakettikonseptin avustuksella.

Projektin johtava tutkija, tohtori Natasza Orlov, on vakaasti sitä mieltä, että reaaliaikaisen magneettiresonanssikuvauksen neuropalautekokeet voivat esittää merkittävää osaa siinä, miten ymmärrämme sanallisiin kuuloharhoihin liittyviä osia aivoista. Niin ikään hän uskoo, että näin luodaan uutta valoa siihen, voidaanko aivoja kouluttaa muuttamaan tiettyjä toimintoja ja reaktioita tällaisten verkostojen puitteissa.

Tutkimuksen 12 osallistujaa velvoitettiin suorittamaan kahden viikon ajan kaikenlaisia henkisiä tehtäviä käyttäen videopeliteknologiaa ja avaruusrakettia samalla, kun he olivat magneettiresonanssikuvauslaitteen sisällä. Kahden viikon aikana järjestetyn neljän pelikerran jälkeen osallistujat pystyivät tukahduttamaan skitsofrenian aiheuttamat kuuloharhat.

Tutkimustulos antaa ymmärtää, että kuuloreaktioiden hallitseminen onkin videopeliteknologian avulla mahdollista jopa sellaisista mielenterveyden häiriöistä kuin skitsofreniasta kärsiville. Tämäntyyppistä hoitomuotoa saatetaan tulevaisuudessa käyttää paljon säännöllisemmin.

Tutkimuslinkit:

http://www.bbc.com/news/health-43003378

http://www.huffingtonpost.co.za/2018/02/13/how-video-games-help-calm-schizophrenia-patients_a_23360348/

http://www.healthimaging.com/topics/molecular-imaging/neuroimaging/uk-video-game-study-calms-hallucinations-schizophrenia-patients

YouTube:

Japanin tarttuva innostus videopeleihin Unik psykologi hos nye Bitcoin-investorer