Tietopaketti sijoittajalle tekoälyosakkeista

AILähde: Fossbytes

Tekoäly kuului ennen lähinnä scifi-elokuviin ja vielä muutama vuosikymmen sitten koko käsitettä pidettiin täysin utopistisena. Edes tekoälyä kehittäneet yritykset eivät uskoneet tekoälyn tulevan osaksi arkipäivää niin nopeasti kuin se on tullut. Facebookin kyky tunnistaa ihmisiä valokuvista ja puheentunnistuksella toimivat Amazonin Alexa sekä Applen Siri -sovellukset ovat jokapäiväisiä tekoälyominaisuuksia, jotka olemme omaksuneet käyttöömme. Yrityksille tekoäly tarjoaa rajattomasti uusia mahdollisuuksia.

Tekoälyllä tarkoitetaan järjestelmää, jolla on ihmisen tasolla oleva äly ja kyky älykkyyttä vaativien tehtävien suorittamiseksi. Tekoälyllä viitataan usein sellaisiin tietokoneen suorittamiin toimintoihin, joiden toteuttamiseen yleensä vaaditaan ihmisälykkyyttä. Tekoälyä voidaan siis sanoa tietokoneeksi, joka on yhtä älykäs kuin ihminen.

Tekoäly on mahdollista jakaa kahteen osaan; heikkoon ja vahvaan tekoälyyn. Heikko tekoäly on rajallista ja sopii ratkaisemaan määritellyn sovellusalueen ongelmia. Heikkoa tekoälyä käyttävät esimerkiksi kuvan- ja puheentunnistus. Vahva tekoäly taas vastaa ihmisen älykkyyttä. Vahva tekoäly pystyy suorittamaan niin sanotusti ”ihmismäisiä” asioita, kuten ruoanlaitto, autolla ajaminen ja kielten opiskelu. Kolmas tekoälyn taso on super-tekoäly, missä tekoäly päihittää ihmisen älykkyystason.

Tekoälyä voidaan käyttää ihmisen suorittaman työn korvaamiseen automaatiolla sekä älykkyyden ulottuvuuden lisäämiseksi sellaisiin toimintoihin, joihin ihmistä ei pysty tai ei kannata käyttää, kuten esimerkiksi myrkyllisissä tai vaarallisissa tiloissa tehtävät toimenpiteet. Automaation kautta prosesseja pystytään nopeuttamaan ja laatua parantamaan, sillä tekoälyn avulla toiminnoista pystytään poistamaan ihmisen mahdollisuus inhimillisiin virheisiin.

Mikä on tekoälyosakkeiden kasvuennuste?

StocksLähde: IT Peer Network – Intel

Tekoäly tulee muuttamaan yritysten toimintamalleja sekä menestymismahdollisuuksia. Sijoittajan on tärkeä olla tietoinen tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista sekä sen tuomista potentiaalisista riskeistä. Tekoälyn vaikutus eri yritysten toimintaan tulee vaikuttamaan suoraan myös kyseisten yritysten osakkeiden arvoon. Tekoälyn kehityksessä mukana olevat yritykset suhtautuvat positiivisesti kasvuennusteeseen. IBM on antanut vuodelle 2019 erittäin myönteisen ennusteen; myös Microsoft näkee tulevan vuoden kasvunsa olevan innostavaa.

Forrester Research on arvioinut tekoälyn markkina-arvoksi 1,2 biljoona dollaria vuodelle 2020. Tractica Research taas olettaa tekoälyn tuovan 36,8 triljoonan voitot vuoteen 2025 mennessä. Arviot siis vaihtelevat, sillä tulevaisuutta on melko lailla mahdoton ennustaa. On kuitenkin selvää, että tekoälyn kehittyessä ja yhä useampien yritysten ottaessa sen käyttöönsä tulee suurta kasvua tapahtumaan. Lyhyesti sanottuna kasvuennuste on erinomainen.

Miksi nyt on hyvä aika ostaa tekoälyosakkeita?

AI SharesLähde: Strategy+Business

Tekoäly tulee muuttamaan kaikki talouden osa-alueet yhdistämällä ihmisen älykkyyden tietokoneisiin. Koneet voivat tulevaisuudessa tehdä ihmismäisiä päätöksiä sekä oppia kokemuksistaan. Tekoälyä käytetään jo pankkialalla varkauden ja petoksen estämisessä, viihdesektorilla esimerkiksi Netflix ja nettikasinot käyttävät tekoälyä jo nyt pystyäkseen ennakoimaan paremmin mitä palveluita asiakas haluaa ja voidakseen tarjota käyttäjille personalisoidun käyttökokemuksen.

Teknologia-ala on kokonaisuutena tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa; näin on ollut jo muutaman vuoden. Tekoäly on yksi teknologia-alan segmentti. Alalla toimivat yritykset ovat niin ikään jatkuvassa nousussa juuri koko alalla tapahtuvan kasvun vuoksi, mikä näkyy myös yritysten osakkeissa. Osakkeita puolestaan kannattaa omistaa nimenomaan silloin, kun kasvua tapahtuu, koska tällöin sijoittajan lompakko pullistuu. Voitot tietenkin konkretisoituvat, kun osakkeet myydään kasvun harjanteella.

Nämä elementit toimivat siis kuin käänteiset dominot; kun yksi elementti on kasvussa se vaikuttaa positiivisesti myös muihin nostaen kaikkien kasvua ja menestystä. Nyt on siis hyvä aika ostaa kyseisten yritysten osakkeita, jotta pääsee hyötymään noususuhdanteesta. Jos sijoittaja odottaa liian kauan, ovat osakkeet niin suurissa hinnoissa, että niiden ostamiseksi täytyy tehdä isompia sijoituksia. Tällä hetkellä teknologia-alan osakkeet ovat vielä suhteellisen edullisia, mikä tekee ostopäätöksestä järkevän.

Mihin teknologia-alan yrityksiin kannattaa sijoittaa?

NasdaqLähde: TheStreet

Jos sijoittaja haluaa pakata osakesalkkuun muiden osakkeidensa lisäksi myös tekoälyyn liittyviä osakkeita tarkoituksenaan päästä mukaan tekoälyn aikaansaamaan osakkeiden arvojen nousuun, kannattaa silloin tutkia varsinkin suuria teknologia-alan toimijoita. Seuraava askel onkin valita niistä yksi tai useampia, joiden osakkeita alkaa ostamaan.

Tekoälyn kehityksessä mukana olevia teknologia-alan isoja nimiä ovat muun muassa IBM, Microsoft, verkkokauppa Amazon sekä muun muassa grafiikkasuorittimia valmistava NVIDIA ja Alphabet, joka on aikaisemmin Googlen alla toimineita yrityksiä hallinnoiva konglomeraatti. Vähemmän tunnettuja tutustumisen arvoisia tekoälyyn panostavia yrityksiä ovat esimerkiksi Twilio, Baidu, Intel Corp., YEXT sekä Delphi Automotive. Sijoittajan kannattaa aina edes suurpiirteisesti tuntea yritykset, joiden osakkeita omassa salkussa on. Myös yritysten toimialan tulisi olla edes etäisesti tuttu.

Edellä mainituista teknologia-alan yrityksistä IBM ja Microsoft kuuluvat suurimpiin tietotekniikan tuotteita ja palveluita tarjoaviin yhtiöihin. IBM:n liiketoiminta on tällä hetkellä muuttumassa, sillä esimerkiksi sen tarjoama palvelinliiketoiminta pienenee muiden liiketoiminnan osa-alueiden kasvaessa. IBM:n tekoäly- ja analytiikkasegmentti löi 5,27 miljardin dollarin liikevaihtoennusteen kipuamalla 5,5 miljardiin dollariin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. IBM:n tekoälyosakkeiden arvo on siis kovassa nousussa.

Microsoft sen sijaan löi vuoden 2018 odotukset saavuttamalla 27,89 miljardin liikevaihdon. Microsoftilla on vankka historia ja se on vuosikausia ollut yksi suurimman markkina-arvon omaavista yrityksistä. Microsoft on myös jatkanut tasaisesti kasvuaan. Se onkin niin sanotusti tuttu ja turvallinen valinta osakemarkkinoilla. Microsoftia ja sen kilpailijaa Applea verrataan usein keskenään, joten mainittakoon, että Microsoftin osakkeilla on korkeampi laatu ja parempi kasvu kuin Applella.

invest in AILähde: Microsoft Azure

Alphabet hallitsee yrityksiä, jotka toimivat ennen Googlen alaisuudessa; myös itse Googlesta tuli Alphabetin tytäryhtiö. Google on maailman käytetyin Internet -hakukone ja Alphabetin suurin tytäryhtiö. Muita Alphabetin hallinnoimia yhtiöitä ovat muun muassa ajatushautomo Jigsaw, älykotijärjestelmiä tarjoava Nest Labs, robottiautoja kehittävä X Labs, kasvuyrityksiin panostava Capital & Ventures sekä bioteknologiayhtiöt Verily ja Calico. Tekoäly on suuressa roolissa muun muassa X Labs -autoissa, jotka pitävät sekä kyydissä että ulkona olevat ihmiset turvassa tekoälyn avulla.

Amazon käyttää tekoälyä melkein kaikilla toimintansa osa-alueilla. Tekoäly huolehtii muun muassa käyttäjille suunnatuista tuotesuositteluista ja tarjouksista. Amazon kehitti myös Alexa-virtuaaliassistentin, joka on Applen Sirin kaltainen sovellus. Alexa toimii Echo-kaiuttimilla eli kaikki kyseisten kaiuttimien ostajat saavat Alexan käyttöönsä. Alexan avulla on mahdollista soittaa musiikkia, selvittää vastauksia kysymyksiin sekä ostaa tuotteita Amazonin verkkokaupasta vain muutamalla äänikomennolla. Alexan käyttöön ottaneet asiakkaat ostavat Amazonin mukaan yli 400 dollaria enemmän tuotteita Amazonin verkkokaupasta vuodessa kuin asiakkaat, joilla ei ole Alexaa käytössä. Tekoäly Alexan muodossa on siis lisännyt Amazonin kasvua.

NVIDIA tunnetaan parhaiten näytönohjainten käyttämien grafiikkasuorittimien valmistajana. Tekoäly pystyy hyödyntämään grafiikkasuorittimia käsitelläkseen visuaalista tietoa. Käytännössä tämä tekisi mahdolliseksi muun muassa robottiauton kyvyn ”nähdä” ympäristönsä ja reagoida siihen oikealla tavalla, esimerkiksi pysähtymällä suojatien eteen päästääkseen ihmiset tien yli turvallisesti. NVIDIAn grafiikkasuorittimia käytetään siis moniin muihinkin tarkoituksiin kuin vain tietokonepelien pelikokemuksen parantamiseksi ja niiden käyttötavat tulevat tekoälyn avulla moninkertaistumaan.

E-urheilussako Formula 1:n tulevaisuus? Mitkä olivat CES 2019 -näyttelyn oudoimmat vempaimet?