Joukkovedonlyönti ja sen taustalla olevat periaatteet

Muiden mielipiteiden seuraaminen on vedonlyönnin uusi ilmiö

Jokaisella on tapana tehdä erilaisia ennusteita päivittäin, sillä jokainen päätös perustuu ennakoituun lopputulokseen, jonka oletetaan olevan sen vaihtoehtoja parempi. Nämä päätökset eivät perustu puhtaisiin faktoihin, sillä päätökset tehdään enimmäkseen tuntemusten ja tukevien todisteiden perusteella, vaikka faktat näitä tuntemuksia usein tukevatkin.

Mutta ovatko useiden ihmisten yhdessä tekemät ennusteet tarkempia, ja miksi näin voisi olla?

Teoriapohja

Joukkovedonlyönti perustuu James Surowieckin teoriaan, jonka mukaan suuren ihmisryhmän tekemät ennusteet ovat joissakin tapauksissa pienemmän ryhmän tai yksittäisen asiantuntijan ennusteita tarkempia.

Niin viralliset kuin epävirallisetkin kokeet tukevat oletusta, että useita osallistujia käsittäneiden kyselyjen ennusteet ovat olleet tarkempia. Mitä aikaisemmin ennusteet tehtiin, sitä epätarkempia ne olivat. Ennusteiden yhteistulos tarkentui niiden lukumäärän kasvaessa.

Ennustekyselyt vastaan vedonlyönti

On myös havaittu, että ennustekyselyt voivat olla 20 % puhdasta vedonlyöntiä tarkempia, jos osallistujien otanta on tarpeeksi suuri ja vaihteleva.

Täten voidaan hyödyntää mallia, jossa eri henkilöiden tekemien vedonlyöntien pohjalta voidaan tehdä ennusteita. Jos siis esimerkiksi hevosella numero kaksi on 20 % mahdollisuus voittaa kahdeksannelle sijalle päätymisen sijaan, niin satojen ihmisten tehtyä ennusteensa lopputuloksesta voidaan aloittaa data-analyysi, joka antaa lopputuloksen kyseisen ryhmän ennusteiden tai vetojen perusteella.

Ryhmän diversiteetistä ja koosta riippumatta on kuitenkin totta, että jotkut yksilöt ovat muita parempia ennustamaan lopputuloksia, minkä ansiosta he osaavat usein ennustaa säätä, asettaa panoksensa tarkemmin kasinoilla tai jopa ennustaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Kyseisten lahjakkaiden ennustajien löydyttyä heidän arvioitaan voidaan käyttää muiden vastaavien löytämiseen vertailemalla heidän ennusteitaan muiden tekemiin. Täten on mahdollista seuloa potentiaalisesti tarkimmat ennusteet muiden joukosta.

Pätevät ennustajat kykenevät myöskin muuttamaan mielipiteitään tietomääränsä lisääntyessä, jolloin myös heidän arvionsa tarkentuvat ajan kuluessa.

Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin aukoton, sillä mahdollisimman tarkan ennusteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Diversiteetti

Missä tahansa toimenpiteessä on viisasta vähentää riskiä hankkimalla tietoa useista eri lähteistä.

Tämä sääntö pätee myös joukkovedonlyöntiin. Tietoa tulee kerätä useilta eri henkilöiltä, jotka käyttävät eri metodeja lopputulosten ennustamiseen. Todennäköisyyksien muodostamiseen käytetyn tiedon tulee olla lähtöisin itsenäisiltä lähteistä, jotta se voitaisiin laskea relevantiksi.

Useat yksittäiset ennusteet voivat hyvinkin olla virheellisiä, mutta laajamittaisen aineiston analysointi antaa erittäin kattavan kuvan lopputuloksesta, ja juuri tähän joukkovedonlyönnin todennäköisyydet perustuvat.

Johtajat ja seuraajat

Monilla ihmisillä on luontaista taipumusta toisten seuraamiseen, eikä kaikkien johtoasemissa olevien tulisi olla siellä. Vedonlyönnin ollessa kyseessä tämä voi johtaa ennakko-oletuksiin, sillä joillain ihmisillä on tapana luottaa toisten ennusteisiin omiensa tekemisen sijaan. Tämä johtaa vääristyneeseen kuvaan joukkomielipiteen tarkkuudesta, sillä tällöin näennäisen suuren ryhmän mielipiteet perustuvat todellisuudessa yhden henkilön tekemään ennusteeseen. Malli vaatii nimittäin toimiakseen sen, että jokainen ryhmään kuuluva yksilö tekee päätöksensä täysin itsenäisesti.

Datassa voi myös esiintyä vääristymiä, jos asiakkaat tekevät ennusteensa puhtaasti omien suosikkiensa ja mieltymystensä perusteella päätöstä tukevien tietojen puutteesta riippumatta.

Hajauttaminen

Tämä periaate varmistaa, että osallistujat tekevät päätöksensä itsenäisesti, eivätkä ns. “johtajat” pääse vaikuttamaan toisten ihmisten mielipiteisiin.

Hajauttamisen ongelmana on se, että jos käytössä ei ole alustaa, jolla kaikki ennusteet voidaan kerätä ja yhdistää, niin kerätyt tiedot menetetään, eikä niitä voida hyödyntää markkinoilla.

Hajauttamisen etuna ovat tarkemmat arviot, mutta sen haittapuolena on edellä mainittu mahdollisuus tietojen menettämiseen.

Yhdistäminen

Yhdistämisperiaatteen tarkoituksena on kerätä ja yhdistää kaikki mahdollinen tieto, jotta sitä voitaisiin käyttää vedonlyöntitodennäköisyyksien ennustamiseen.

Tiedon yhdistämiseen on tarjolla muutamia suurempia ennustemarkkinoita. Niiden tarkoitus on myydä tietoja tiettyjen otteluiden tai tapahtumien lopputuloksista. Tietojen hinta on suoraan verrannollinen joukkoennusteen antamaan lopputuloksen todennäköisyyteen.

Nämä ehdot tarjoavat ihanteellisen pohjan joukkovedonlyöntiin ja ennusteiden tarkkuuden arviointiin, ja niiden kehittyessä asiakkaiden on mahdollista parantaa vedonlyöntituloksiaan aina vain enemmän.

Joukkovedonlyönti ja ennustemarkkinat ovat selvästikin tuoneet vedonlyöntiin aivan uuden ulottuvuuden, ja ajan kanssa joukkovedonlyönnistä voi hyvinkin tulla yhtä suosittua kuin perinteisestä urheiluvedonlyönnistä.

En inblick i handeln med noshörningshorn Japanin tarttuva innostus videopeleihin